سال بهاری

مقدم سبز بهار بر دل‌های بهاری مبارک باد.
بهار با سخاوت تمام از راه رسید و همه را یکسان از سبزی و طراوت و شادابی بهره‌مند کرد.

ایام بهاراست و گل و لاله و نسرین

از خاک بر آیند تو در خاک چرایی


بهار، فقیر و غنی نمی‌شناسد، پیر و جوان، زن و مرد، شهری و روستایی و ... هم به همین ترتیب. اصلا در قاموس بهار تبعیض، دورنگی و ریا جایی ندارد. هر چه هست صفا و پاکی و زیبایی و انصاف و عدالت و یکرنگی است.
دل‌های بهاری نیز همین گونه‌اند؛ بی‌ ریا و بی پیرایه، خاکی خاکی.
در بهاران کی شود سرسبز سنگ
خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ

کاش هر سال " بهار " نام می‌گرفت، تا دل‌هامان را بهاری کنیم و به مدد او که دگرگون کننده‌ی جان‌هاست و هرچه داریم همه از اوست در همه حال می‌خواندیم:
" حول حالنا الی احسن الحال "
نوروز بر همه‌ی فارسی زبانان اعم از ایرانی، افغان، تاجیک و ... در هر جای این دنیا که هستند، مبارک باد.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (8)