... سر خود دوا نمودی

گاهی در برخی روزنامه‌ها مطالبی چاپ می‌شود که چون این نوشته‌ها تناسبی با رویکرد و عملکرد آنها ندارد، به گونه‌ی زننده‌ای در ذوق خواننده می‌زند و احساس مطایبه به انسان دست می‌دهد که در آستانه سال جدید دوستان در صدد ایجاد نشاط در دل مومنان برآمده‌اند و نا خودآگاه به ذهن می‌آید که:
" کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی "

یکی از روزنامه‌های صبح که از جمله سردمداران بداخلاقی، فضاسازی، بی‌ادبی، تنش، بی‌اعتمادی، خبرسازی و خلاصه به قول مارمولک، end همه‌چیز در حوزه‌ی سیاست به معنای ماکیاولی آن است و از بدو تاسیس در کنار روزنامه‌های همسو، "رسالتی" غیر از هتک و وهن جریان رقیب و چهره‌های وابسته به آن نداشته، در سر مقاله‌ی امروز چهارشنبه خود به نام یکی از تئوریسین‌های خود از ضرورت نهضت اخلاقی در سیاست سخن گفته است.
نویسنده در مطلع مقاله خود، به دلیل اپیدمی گسترده و خطرناک بداخلاقی، جامعه‌ی سیاسی را محتاج یک نهضت اخلاقی دانسته، از این که " مرزهای حرمت برای کسب قدرت زیر پا نهاده شده، دروغ پردازی و تخریب وجهه‌ی رقیب درونی اقدامی مفید و واجب تلقی گردیده "، ابراز نگرانی کرده است.
در صدد نقد این نوشته نیستم، چرا که به نظرم مهمترین نقد بر این نوشته، نامه‌ی عمل همان روزنامه و همسویان آن است: "آفتاب آمد دلیل آفتاب "، که در این سال‌ها هتک و بهتان را یک وظیفه‌ی شرعی تلقی کرده، برای خارج کردن رقیب از صحنه از هیچ واجب و حتی مستحبی نیز کوتاهی نکرده‌اند.
فقط به نظرم آمد که بگویم نویسنده‌ی محترم که از جمله عقلای قبیله‌ی راست "رسالت مدار " می‌باشد، به جای آنکه جامعه‌ی سیاسی را به نهضت اخلاقی فرا خواند، در گام نخست هم‌قبیله‌های خود را در مطبوعه‌ی مربوطه توصیه به تقوا و پرهیزکاری و اخلاق نمایند و پس از تحصیل نتیجه به فاز بعدی عملیات در عرصه‌ای فراگیرتر عنایت فرمایند.
.......................................................................................................
*نظر به مسافرت همسرم به مالزی جهت شرکت در نشست متفکرین جهان اسلام با حضور ماهاتیر محمد، چند روزی از ایشان روزنوشت نخواهیم داشت.

جمیله کدیور | لینک ثابت