رجل سیاسی !

سخنگوی شورای نگهبان طی دو ماه گذشته دو اظهار نظر متفاوت در رابطه با بحث < رجل > داشته‌اند. ابتدا تفسیری مردانه از بحث رجل ارائه دادند و با اظهار نظر شخصی خود باب ریاست جمهوری زنان را بستند! به عبارتی دیدگاه خود را تفسیر شورای نگهبان از اصل 115 قانون اساسی اعلام کردند. هرچند در آن مقطع گفتم که تفسیر مواد قانون اساسی نه بر عهده‌ی سخنگوی شورای نگهبان، بلکه فرآیندی است که ضوابط و تشریفات خاص خود را دارد و با تصویب 4/3 آنها انجام می شود.

ایشان دیروز در همایش ناظران انتخاباتی خرم‌آباد در اظهارنظری که 180 درجه با اظهارنظر قبلی ایشان مغایرت دارد، در رابطه با رجل سیاسی گفته‌اند: " این امر نفی جنسیت نمی‌کند و زنانی که دارای شرایط لازم باشند حق نام‌نویسی برای نامزدی دارند ". البته ایشان این جمله را ذکر کرده‌اند که تفسیر رسمی درباره‌ی شرکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد. این جمله، یعنی آنچه ذکر شد، اظهارنظر شخصی آقای الهام است نه دیدگاه رسمی شورای نگهبان. البته صدر و ذیل خبر نیز در تقابل با یکدیگر است. بدیهی است که نظر سخنگو به منزله‌ی تفسیر رسمی نیست، و طبعا نمی‌توان بر اساس یک نطر شخصی با اطمینان داوری کرد، تنها می‌توان این تلقی را داشت که چنین اظهار نظری می‌تواند بر بلبشوی فضای انتخابات بیافزاید. و چند روزی نگاه‌ها را از اختلافات و درگیری‌های جناح‌ها و کاندیداها به طرف بحث جدید بکشاند. به گمانم این موضوع که سالهاست بر سر آن بحث و جدال ادامه دارد، می‌طلبد که شورای نگهبان نظر تفسیری خود را رسما اعلام کند، و کار سخنگو هم این باشد که آن نظر را اعلان کند، وگرنه این احتمال قوی وجود دارد که مدتی دیگر پس از این که عده‌ای بر سر کار این بحث بودند، اعلام شود که آقای سخنگو اظهار نظر شخصی کرده‌اند!

جمیله کدیور | لینک ثابت