عید مبارک

عید سعید قربان بر همگان مبارک باد
عید قربان، عید تقرب به خداوند است. حاجیان که از من و منیت خالی شده‌اند، با قربانی کردن، آخرین گام را به سوی خداوند برمی‌دارند و در واقع نفس خود را در برابر خدا قربانی می‌کنند.

جمیله کدیور | لینک ثابت