میلاد مبارک پیامبر اسلام

روایت بسیار دلپذیری از پیامبر ما وجود دارد.هر وقت نام و یاد پیامبر مطرح می شود بی اختیار همین روایت در ذهنم زنده می شود..:"انا و علی ابوا هذه الامه "من و علی ، پدر مردم هستیم.رابطه پیامبر با مردم همین گونه بود. رابطه یک پدر مشفق که در سختی های مردم غم آنان را می خورد. و خداوند به او فرمان داده بود که با مردم با تواضع رفتار کند.برای پیشرفت اسلام می توان دلایل بسیاری بر شمرد .به نظرم مهری که از عمق جان پیامبر می جوشید.کانون گرایش مردم به او بوده است.
چه فاصله هولناکی وجود دارد در میان آن چه پیامبر ما بود و آن چه این روزها به نام پیروی از او انجام می شود. کشتار نمازگزاران در مساجد.کشته شدن قبطی ها در اسکندریه. قرائت قاعده و طالبان از اسلام.تلاش برای معرفی پیامبر به عنوان یک امپراتور..
میلاد پیامبر اکرم مبارک باد...

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (4)