یک نشست و سیزده توصیه‌ی مهم

هفته‌ی گذشته (21-19 دسامبر) نشستی با موضوع " جنسیت و سلامت در بافت فرهنگی - اجتماعی خاورمیانه "، با حضور نمایندگانی از 17 کشور منطقه با حمایت اداره‌ی شرق مدیترانه سازمان بهداشت جهانی و سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره برگزار شد.
اهمیت این نشست نه فقط به لحاظ توجه به بحث سلامت و بهداشت با رویکرد جنسیتی بود، بلکه از نظر توجه به نقش و تاثیر شرایط فرهنگی - اجتماعی در امر بهداشت و سلامت، موضوعات قابل ملاحظه‌ای مورد بحث قرار گرفت.
این نشست با تاکید بر اینکه جنسیت یک ساختار اجتماعی است که نقشها، مسئولیتها، حقوق، فرصتها و تعامل قابل درک زنان و مردان را برای اصلاح و حفظ جامعه در چارچوب فرهنگی - اجتماعی هر منطقه توضیح و تبیین می‌کند و با تاکید بر نقش و نفوذ قابل ملاحظه ادیان ابراهیمی (اسلام و مسیحیت) بر رفتار اجتماعی منطقه شرق مدیترانه، همچنین تاکید بر نقش ادیان در پیشبرد و ارتقاء عدالت جنسیتی در سلامت اجتماع، چند توصیه‌ی اساسی در چارچوب مطالب مورد بحث به اعضا مطرح نمود :

 تعهد سیاسی گسترده جهت بسیج بخشهای مختلف برای دستیابی به عدالت جنسیتی در بحث سلامت
  - اقداماتی همچون اصلاح و بازبینی قوانین موجود در رابطه با وضعیت زنان
  - ایجاد گروه‌های فشار جهت تاثیر بر دستگاه قانونگذاری
  - تقویت شبکه‌های مختلف جامعه مدنی
  - حمایت از آگاهی وسیعتر بخش دولتی به منظور درک موانع اجتماعی سلامت جهت تاثیر بر طراحی سیاستها
  - بهره‌گیری از ابتکارات عمده جنسیتی جهانی به منظور تسهیل تغییرات در سطح ملی

 ضرورت لحاظ رهیافت چرخه زندگی همراه با اطلاعات منفک جنسی و تحلیل‌های میزان تلفات و شدت بیماری در مطالعه جنسیتی برنامه‌های سلامت عمومی

 ضرورت تحقیقات عملی کیفی و کمی بیشتر، مرور و تجدید نظر در تحقیقات موجود مبتنی بر اطلاعات جنسی و شناخت ارزش و اهمیت متدولوژی‌های کیفی. به منظور درک عمیق چگونگی و چرایی فرآیندهای اجتماعی توجه به موضوعات زیر ضروری است:
  - رفتارهای اصلی و پایه‌ای مبتنی بر چهارچوب این منطقه مورد مطالعه واقع شود
  - سیاستها باید مستند باشد
  - مطالعه و تحقیق بیشتر برای دسترسی و بهره گیری سرویس‌های سلامت مورد نیاز است

 ضرورت ترغیب رسانه‌ها برای پیشبرد رفتار منصفانه جنسیتی و تاثیر بر پیام‌های مذهبی مثبت

 ضرورت حساس کردن نهادها و رهبران دینی به موضوع جنسیت و سلامت

 ضرورت ایجاد تمایز روشن بین نفوذ عوامل مذهبی و عوامل سنتی بر رفتار از طریق برنامه‌های آموزشی، نهادهای مذهبی و کانا‌ل‌های رسانه‌ای

 ضرورت بحث آزاد توسط نهادهای دینی در رابطه با موضوعاتی که تابو محسوب می شوند ( همچون سلامت جنسی )

 ضرورت تشویق زنان به پذیرش نقشها و مناصب مذهبی

 ضرورت انجام گفتگوی بیشتر حول مباحث زبان‌شناختی و استفاده از زبان در تفسیر متون مذهبی به خصوص در موضوعات مرتبط با جنسیت

 ضرورت تحلیل و بررسی موانع فرهنگی اجتماعی سلامت توسط نهادهای مذهبی و ارائه‌ی فتواهای مناسب

 ضرورت توسعه‌ی امکانات آموزشی به گونه‌ای که شامل دانش وسیعتر، تعلیم مهار‌ت‌های زندگی از جمله تربیت، جنسیت و آگاهی در رابطه با سلامت شود

 ضرورت آموزش در رابطه با ارتقاء و پیشبرد رفتار مردان برای تامین سلامت

 ضرورت برگزاری کارگاه‌های آموزشی جهت تعلیم سلامت

مباحث مطروحه چه در نشست‌های عمومی و چه در کارگاه‌های آموزشی نمایانگر دید عمیق گردانندگان و برگزارکنندگان این جلسات بود که قائل به ارائه‌ی رویکردی بومی و درون‌منطقه‌ای در جهت رفع مشکل سلامت بودند. توصیه‌های سیزده‌گانه فوق‌الذکر هم بیانگر ضرورت تحول جدی در ساختارهای فرهنگی -اجتماعی جوامع مورد مطالعه در جهت بهبود اوضاع سلامت و بهداشت آنهاست.

جمیله کدیور | لینک ثابت