انتشارات امید ایرانیان

امروز خبردار شدم که بالاخره مجوز انتشارات امید ایرانیان بعد از چند سال وقفه در کار انتشارات و چند ماه پی گیری، تمدید شد.

از همان روز نخست درخواست تمدید، مقاومت هایی از درون و بیرون وزارتخانه برای تمدید مجوز شکل گرفت. مدیر اداره کتاب شجاعی صائین ساعتی از درج یک خبر کوتاه در صفحه فیس بوکم نگذشته بود که در گفتگو با خبرگزاری فارس با غیر مجاز خواندن فعالیت ناشر، اصل درخواست مدیرمسوول انتشارات را رد کرد.

بعد از پی گیری های مکرر مشخص شد درخواستم در وزارتخانه گم شده است.

مدارک جدید خواسته شد. گویی قرار است ابتدا به ساکن و بدون هرگونه سابقه نشر، مجوز انتشارات را بگیرم.

اینگونه بود که تصور نمی کردم انتشاراتی که از سال ۸۰ شکل گرفت و دهها کتاب در حوزه های مختلف منتشر کرده و در دوران احمدی نژاد با عدم صدور مجوز برای کتابهای ارسالی از یک سو و گم شدن مدارک ارسالی از سوی دیگر، مجال فعالیت نداشت، مجددا امکان فعالیت پیدا کند.

جا دارد از وزیر محترم ارشاد جناب جنتی به خاطر حمایت شان در تمدید مجوز تشکر کنم.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)

جرج جرداق

هر چند خبر درگذشت نویسنده نامدار مسیحی جرج جرداق که او را همیشه با عشق به علی می شناختم بسیار تاثرانگیز بود، ولی تاثرانگیز تر از این خبر، خواندن مطلبی بود که اشاره به وضعیت سخت زندگی وی در سالهای پایانی عمرش داشت. به گونه ای که ناگزیر از فروش کتابهای ارزشمند خود برای گذران زندگی شده بود.
گلگی وی از ناشران ایرانی که حق التحریر وی را پرداخت نمی کرده اند، تلخ و تامل برانگیز بود.
آیا جای آن نداشت که رایزنی فرهنگی ایران در این سالها به این مهم رسیدگی کند؟
یکی از وظایف رایزنی های فرهنگی در کشورهای مختلف آشنایی با مفاخر کشور میزبان است. بخصوص کسانی که علاقمند به فرهنگ و ارزشهای دینی یا ملی کشور مقابلند.
جرج جرداق که نگاهی انسانی به همه هستی داشت، و در محافل و مناسبت های مختلف کتابهایش در وصف امام علی(ع) و عدالت وی زبانزد خاص و عام بود، چرا در سالهای پایانی عمر چنین مهجور و گله مند زندگی کند؟

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (3)

اسیدپاشی در اصفهان

هرکسی که خبرهای مربوط به ‫‏اسیدپاشی‬ در ‫‏اصفهان‬ را دنبال می کند، بدون تردید نخستین سوالی که به ذهنش متبادر می شود بررسی چرایی رخ دادن چنین حوادثی است.
اگر چه اولین گمانه زنی ها و شایعاتی که منتشر شد، آنرا به موضوع ‫حجاب‬ و ‫‏بدحجابی‬ و گروههای ‫‏امر‬ به معروف و نهی از منکر و اخبار و تحولات اخیر متوجه کرد، ولی به نظرم مهمترین دلیل کسانی که اقدام به اسیدپاشی کرده اند، نه موضوع حجاب و بدحجابی قربانیان این حادثه بوده- که بر طبق گفته آشنایان و رهگذران، این افراد از حجاب و ظاهر متعارفی برخوردار بوده اند- بلکه پدید آوردن فضای ناامنی و رعب و وحشت در جامعه، بویژه در بین زنان و دختران است.
اینکه از این فضای رعب آور چه فرد یا گروههایی سود می برند و چه برنامه هایی برای آینده دارند، باید منتظر آینده بود. ولی تحولات کشورهای پیرامونی و سیاست مبتنی بر رعب آنها را نباید در چنین اوضاعی دست کم گرفت.
واکنش سریع نیروهای حافظ نظم و امنیت و موضعگیری نهادهای ‫‏امنیتی‬ و ‫‏انتظامی‬ می تواند در برگرداندن آرامش به جامعه و خانواده ها موثر باشد.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (3)