روحانی، موسیقی و انتقاد از جنتی

بعنوان کسی که به آقای روحانی رای داده و درحد بضاعت محدود خود برای انتخاب شدنش در شرایطی که بسیاری بذر ناامیدی می پاشیدند، تلاش کرده و درعین حال دیدگاه انتقادی خود را پس از انتخاب وی حفظ کرده، معتقدم صحبت های دیروز ایشان در جمع پزشکان بمناسبت روز پزشک، اگر چه از جهت دفاع از موسیقی و انتقاد از خودسری های جماعتی که برای خود قانون وضع می کنند و مردم را از شنیدن موسیقی منع می کنند، مهم و قابل توجه بود و هست؛ ولی انتقاد از وزیر کابینه خود در جمعی عمومی را قابل دفاع نمی دانم. بر این باورم که اگر انتقادی به مواضع و صحبت های آقای جنتی وارد بود (که هست)، جای چنین سخنانی در هیات دولت یا نشست خصوصی است، نه در اجتماعی عمومی شامل پزشکان که تلقی سخنرانی انتخاباتی از آن بشود.
به نظرم زمان، زمان صحبت های شورانگیز نیست، هنگام انجام برخی وعده هایی است که در انتخابات داده شده و مردم منتظر آن هستند...
telegram.me/maktuob

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)

مدالی برای عبور از موانع پیش رو

ارزش مدال برنز ‫‏کیمیاعلیزاده‬، دختر جوان ایرانی در المپیک ریو و افتخاری که آفرید، معادل همه مدال هایی است که در طی دهه های قبل مردان ایرانی برای ایران کسب کرده اند. دختری که به رغم همه موانع موجود برای زنان در طول این سال ها به این مقام رسید.

باشد که دست اندرکاران کشور قدری به خود آیند و به جای مانع تراشی برای دختران و زنان در عرصه های مختلف، تسهیل کننده شرایط برای پیشرفت آنها باشند.

این پیروزی گوارای کیمیا، مربی توانای او ‫مهروکمرانی‬ و مردم نجیب ایران باد

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)

قدری اندیشه!

سالهاست کشور دچار چرخ باطلی از نفرت پراکنی و بداخلاقی و دریدگی سیاسی-اجتماعی شده است. در ایجاد این فضا جریان های مختلف سیاسی، رسانه های گوناگون، شخصیت ها، موافقین و مخالفین نظام جمهوری اسلامی جملگی دخیل بوده اند. این فضا سالهاست که ساحه سیاسی-اجتماعی و فرهنگی کشور را آلوده کرده است.
نه فقط تندروی های اول انقلاب، که افراط در این ایام نیز، از سوی هر جریان و گروهی که باشد، قابل نقد و بررسی و مردود است. اگر در کژاندیشی ها و کژرویها دخیل بوده ایم، با معذرت خواهی (هرچند خیلی از زخم ها را ترمیم نمی کند) از آنها که آسیب دیدند و آمادگی برای پاسخگویی در قبال اقداماتی که انجام شده، شرایط را به سمت فضایی آرام که تنها نیاز جامعه ما در منطقه پرالتهاب امروز است، عمل کنیم.
وقت آنست با پذیرش اشتباهات، شروع تازه ای داشته باشیم. هیچ اشتباهی با پاک کردن صورت مسئله حل نمی شود.
می توانیم در قبال اظهارات آیت الله منتظری در نوار صوتی ای که جدیدا منتشر شده یا زمان انتشار آن، دیدگاه موافق یا مخالف خود را داشته باشیم، ولی این موضع، اصل مسئله را و اتفاقاتی که رخ داده، را تغییر نمی دهد. بهترین راه، توضیح مستند و بدون انگ و اتهام کسانی است که تحلیل متفاوت دارند.
اخلاق، گم شده امروز جامعه ماست. قبل از آنکه آثار بداخلاقی بیش از این گریبان جامعه ما را بگیرد، اندیشه کنید.
telegram.me/maktuob

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)