استیضاح فرجی دانا

گذشته از بخش های خوب صحبت های فرجی دانا در جلسه استیضاح، به نظرم قسمت هایی از صحبت های وی قابل نقد است.

از جمله طرح تصمیم گیری در مورد همکاران با نظر رییس مجلس و بکار بردن تعبیر جریان فتنه که از زبان ایشان زیبنده و با موقعیت ایشان متناسب نبود.

به هر حال از رای مجلس متاسفم.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)

طوبی لها و حسن مآب

طوبی خانم برای همه ما، نسل قبل از ما و حتی نسل های بعدی عزیز و قابل احترام بود و هست. مهربان، ساده، صمیمی، شوخ و شاد و پرکار... آشپزی می کرد و هرجا نیازی بود با یک تلفن خودش را می رساند.می شود گفت طوبی کمک کار مادربزرگ و کمک کار همه بچه های مادربزرگ و بعدها نوه ها و نتیجه ها بود. دستیار و همراه همگی...

از جوانی در خانواده مادری ام حضور داشت و کمک می کرد. نزدیک به شش دهه کمک کار بود. همیشه از هرکسی خوبیهایش را می دید و زبانش به قول خودش جز به خیر نمی گشت. همه عمرش وقف خدمت و کار بود. تا توان داشت و امکان کار با آشپزی گذران ایام می کرد.

همه ما بچه های او، نوه های او و نتیجه های او بودیم و دوستش داشتیم و داریم. هرچند بظاهر خانواده ای نداشت، اما همه ما خانواده او بودیم و خانواده ای که امروز در پنج قاره جهان پراکنده شده، طوبای خود را از دست داده اند.

او که همه عمرش خدمت بود، در پایان راه عمر از خدمت به خودش بازمانده بود. پر کشید و رفت و یادش، صدای خنده هاش و محبت همیشگی اش...با دریغ برای همه ما ماند.

خداوند او را رحمت کند.

همیشه دعا می کرد که بسلامتی بمیرد. از همه هم با خنده می خواست برایش دعا کنند که بسلامتی بمیرد. دعایی که متاسفانه مستجاب نشد و در ماه های آخر عمرش رنج فراوان برد.

طوبی لها و حسن مآب

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)

هواپیما

سالهاست وسایل حمل ونقل زمینی و هوایی و دریایی مان دستخوش حوادثی است که نوعا منجر به مرگ هزاران تن از هموطنانمان می شود.
چنین حوادثی کمابیش در همه جای دنیا رخ می دهد، ولی در کشورهای دیگر اکثرا وقتی چنین حادثه ای رخ می دهد یا مسوول نامبرده خود به اشتباهش اعتراف و با استعفا از سمت خود بر این اشتباه مهر تایید می زند، یا توسط مسوول بالادست خود از کار برکنار می شود. و باید نسبت به اتفاق رخ داده شده پاسخ گو باشد.

کشور ما از معدود کشورهایی است که نه مسوول یاد شده گناه بر عهده می گیرد و نه مسوول بالادستی از پایین دستی ها بازخواست می کند. و بعد از دو سه هفته همه امور به روال عادی مشمول فراموشی می شود.

حداکثر دو سه کارمند و مدیر درجه دو و سه بعنوان تقصیرکار به مردم معرفی می شود.

و می ماند انسان هایی که قربانی ندانم کاریها می شوند و خانواده هایی که عزادار

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)